Popis objektu:
Řadový čtyřpodlažní dům byl postaven na počátku 20. století. Čtyřosá uliční fasáda je provedena v historizujícím slohu s bohatou štukovou výzdobou.  Ve 2. a 3. NP je plocha provedena mělkou pásovou bosáží  a ve střední části je fasáda vykryta režným zdivem. Okna jsou lemována šambránami.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byla provedena  oprava a nátěr uliční fasády.  Barevné řešení  fasády bylo určeno na základě provedeného sondážního průzkumu. Předmětné udržovací práce byly provedeny v souladu se závazným stanoviskem MHMP OPP S-MHMP 463366/2013. Provedené práce přispěly k obnovení autentického dobového vzhledu a napomohly k  estetickému zhodnocení nejen daného objektu, ale i uličního interiéru.