TISKOVÁ ZPRÁVA

Formulář žádosti o příspěvek (včetně výčtu povinných dokladů) je k dispozici:

  • v informačním středisku Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
  • ve vestibulu Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1
  • na odboru památkové péče MHMP,  Jungmannova 29/35, Praha 1, ve 2. patře, před kanceláří 272
  • ke stažení zde: formulář žádosti

Termín pro podání žádosti: do 6. 9. 2013 
časový harmonogram zde

Místo pro podání žádosti:

  • podatelna Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
  • podatelna Magistrátu hl. m. Prahy, Škodův palác, Jungmannova 29/35, Praha 1

Informace k  žádosti o příspěvek  podává sekretariát  odboru památkové péče MHMP, paní Dagmar Kubrichtová, tel. 236 002 987, e-mail: Dagmar.Kubrichtova@praha.eu a paní Jitka Zrůbecká,  tel. 236 002 334, e-mail: Jitka.Zrubecka@praha.eu

Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.