Adresa:

Hotel Central
Hybernská 1001/10
Katastr: Nové Město
Praha 1

Vlastník:

K+K Hotel a.s.
Ve Smečkách 30
Praha 1

Popis objektu:

Bývalý hotel Central byl postaven kolem roku 1900 podle plánů B. Ohmanna a jeho žáků A. Dryáka a B. Bendelmayera stavitelem Q. Bělským ve stylu secese. V roce 1925 byly provedeny úpravy přízemí pro potřeby kina, později, v roce 1930 byl parter přestavěn na divadlo.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

V zájmu státní památkové péče bylo provést rekonstrukci tak, aby byly v maximální míře uchovány prvky kvalitní umělecko-historické a umělecko-řemeslné výbavy objektu a provedena obnova objektu pro původní využití pro potřeby hotelu. Veškeré umělecko-řemeslné prvky, dochované z doby vzniku objektu, byly restaurovány, prvky, jejichž tvarosloví bylo přesně zdokumentováno dobovými fotografiemi, umělecko-historickým průzkumem a inventarizací autentických prvků, zpracovanými Mgr. Věrou Műllerovou, byly zhotoveny jako autentické kopie.

Z výsledku, který dokumentují fotografie, je patrné, že se dílo podařilo. K restaurování všech prvků, zábradlí, obkladů, štukové výzdoby, dlažby, maleb, větracích mřížek, schodiště, fasád, vstupních vrat, autentických oken v objektu včetně ostění a mosazného kování, originálního zasklení vnějších nadsvětlíků, původních parapetů oken z červeného mramoru, autentické původní plastické dekorace (zakryté druhotným podhledem) na dochované klenbě, autentické dochované stropní konstrukce prostoru bývalé kavárny (zakryté druhotným podhledem) s ocelovým rastrem v bývalém světlíku uličního traktu včetně kovového rastru, dřevěných konzol a profilovaného dřevěného fabionu, polokruhového portálu do sálu, plastické výzdoby s geometrickými elementy, fenomenálního „pavoučího“ lustru a kovového zábradlí schodiště, dochované autentické ocelové konstrukce sálu včetně původního stropu členěného vpadlými poli s původně proskleným kovovým rastrem, zakryté druhotným podhledem z třicátých let včetně dochovaných kruhových secesních mřížek v lunetách klenby stropu, unikátního dochovaného prostoru hlavního schodiště se všemi autentickými prvky – tj. kamennými stupni a podestami, polokruhovými okny s vitrážovými skly, dekorativním kovovým zábradlím, dekorativními malbami, autentické plastické výzdoby schodišťových podest a foyerů, původní štukové dochované plastické vegetabilní dekorace ve 4. NP, byly zpracovány restaurátorské návrhy, podle nichž byly postupy prací postupně odsouhlasovány orgány památkové péče.

Veškeré práce byly průběžně konzultovány a byl prováděn památkový dohled. Výroba autentických kopií chybějících prvků, původního osvětlení, lustrů, chybějící unikátní výtahové klece a původní části zábradlí, ornamentální malby, jejíž fragmenty byly nalezeny pod linkrustou, s doplněním chybějících horních ornamentů v původním rozsahu byly realizovány restaurátory. Na restaurátorské práce průběžně dohlížela Mgr. Věra Műllerová, autorka umělecko-historického průzkumu a inventarizace autentických prvků, která má nemalou zásluhu na zdařilé rekonstrukci hotelu Central. Prosklená „krychle“, vložená do prostoru býv. sálu, byla provedena jako interiérový demontovatelný prvek a je celkem zdařilým pokusem kombinace secesní architektury s moderním interiérovým účelovým zařízením.