odbor památkové péče

ředitel odboru: Mgr. Jiří Skalický