Odbor památkové péče

ředitel odboru

Jméno Činnost Telefon E-mail
Mgr. Jiří Skalický ředitel odboru památkové péče +420236002338 jiri.skalicky@praha.eu

sekretariát:

Karolína Brabencová
Dagmar Kubrichtová

Oddělení