Vejvodova 1, čp. 445 - domovní znamení

Adresa:

Vejdvodova 1, čp. 445
Staré Město
Praha 1

Vlastník: 

Společenství vlastníků jednotek, Vejvodova 445/1, 110 00 Praha 1 

Popis objektu:

Objekt čp. 445/I, Míčovna (Bálový dům, U Štorků, Šípařovský, Benedovský, Opatovický), je původně románský objekt z počátku 13. století, goticky a renesančně přestavěný. Barokní úprava na míčovnu proběhla v r. 1675, následovaly pozdně barokní změny v r. 1774. Současné fasády pocházejí z velmi pozdní klasicistní úpravy v r. 1868. Rozsáhlý dvoupatrový objekt stojí na značně nepravidelné nárožní parcele. Trojkřídlá hlavní budova uzavírá malý dvůr, na ní východním směrem navazuje lichoběžná trojkřídlá budova s dalším dvorem, její dvakrát zalomená uliční fasáda se obrací do Vejvodovy ulice. Všechny  uliční fasády mají shodné členění z r. 1868. Deska - domovní znamení - je umístěna na fasádě směrem k Vejvodově ulici na nároží, na pohledově exponovaném místě.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Z podnětu MHMP-OKP bylo dne 14.4.2009 vydáno závazné stanovisko čj. MHMP 166765/2009/Poš ve věci restaurování pamětní desky na uliční fasádě nemovitosti  č. p. 445,  k. ú. Staré Město, Vejvodova 1, Praha 1, nemovitá kulturní památka r. č. 38516/1-225, kulturní movitá památka r. č. 031-010947. Dne 20.7.2009 bylo dokončeno restaurování domovního znamení bývalé míčovny z roku 1675.