Usedlost Hybšmanka 1

Adresa:

Atletická 3,  č. p.  2368
Břevnov
Praha 6

Vlastník:

MUDr. Ivan Hadraba

Popis objektu:

Původní viniční usedlost Hybšmanka byla do dnešní podoby přestavěna ve 2. polovině 18. století. Objekt situovaný ve svažitém terénu na horizontu Břevnovské pláně má severní průčelí přízemní s polopatrem a jižní průčelí dvoupatrové, střecha objektu je mansardová.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Od roku 2006 probíhají pod dozorem MHMP OKP udržovací práce na nemovité kulturní památce - barokní usedlosti. V roce 2007 proběhla oprava a nátěr fasády, v roce 2009 - 2010 byla provedena výměna dožilých oken za nová a usedlost dostala i nový střešní plášť. Veškeré práce probíhaly na žádost vlastníka se závaznými stanovisky MHMP OKP, pod odborným dohledem NPÚ HMP a dozorem MHMP OKP.

Usedlost Hybšmanka 5   Usedlost Hybšmanka 4   Usedlost Hybšmanka 3   Usedlost Hybšmanka 2