Adresa:

Smíchovská synagoga čp. 290
Stroupežnického 32
Katastr: Smíchov
Praha 5

Vlastník:

Židovská obec v Praze
Maiselova 18, č.p.250
Josefov
110 01 Praha 1

Investor a uživatel objektu:

Židovské muzeum v Praze
U Staré školy 1
110 00 Praha 1

Popis objektu:

Objekt je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 1-2127 a je v památkové zóně Smíchov, prohlášené vyhláškou HMP č. 10/1993 Sb., o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.

Tato synagoga, založená roku 1863, tedy před 140 lety, byla postavena v kombinaci novorománského a pseudomaurského slohu. Během doby prošla několika stavebními úpravami. V roce 1930 proběhla podle návrhu architekta Leopolda Ehrmanna přestavba a přístavba synagogy do její dnešní originální funkcionalistické podoby. Nově bylo k objektu přistavěno moderní badatelské centrum.

V rámci rekonstrukce byly schváleny návrhy na tyto restaurátorské a rekonstrukční práce:

  1. restaurování venkovních omítek
  2. restaurování vstupních dveří do synagogy, oken
  3. restaurování vnitřní výmalby
  4. přístavba badatelského centra
  5. řešení oplocení a zahradní úpravy dvora

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Z hlediska památkové péče bylo nejkomplikovanější částí obnovy synagogy restaurování její  fasády. Na začátku bylo nezbytné její vyčistění a doplnění chybějících částí shodným materiálem, který byl určen na základě laboratorního restaurátorského průzkumu. Na závěr byla fasáda hydrofobizována. Součástí obnovy vnějšího vzhledu objektu bylo i odkrytí a prezentace kruhového okna na východní straně fasády. V objektu hlavní lodi synagogy byly obnoveny fragmentárně zachované nástěnné malby a svatostánek. Rekonstruována byla také vitrážová okna synagogy.