Adresa:

Úsek od mostu Legií ke Karlovu mostu
Katastr: Malá Strana
Praha 1

Vlastník:

Hlavní město Praha

Popis: 

Tento úsek byl proveden v souladu se závazným stanoviskem MHMP-OKP a pro ochranu Kampy a Malé strany je toto řešení určitě přínosné.

V době zkoušky zařízení byl zmonitorován celý tento úsek s osazeným mobilním hrazením, s dosedacími prahy u pilířů Karlova mostu, detaily kotvení mobilního hrazení, včetně zasouvací stěny v korytě Čertovky. Tento nejvíce sporný a kritický bod celé protipovodňové ochrany levého břehu Vltavy, však spolu s navazujícími prvky (nábřežní zdi, koruna „garáže“ zasouvací stěny atd.), patří do kategorie neúspěchů – více Památkové hříchy.

Postup odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu:

MHMP-OKP ve věci vydal závazné stanovisko s uvedením základních podmínek, za kterých stavba byla realizována. V součinnosti s NPÚ HMP byl prováděn památkový dohled a korigována navržená opatření.