Adresa:

Politických vězňů 20
Nové Město
Praha 1

Vlastník:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1  

Popis nemovitosti:

Nemovitost č. p. 931 (tzv. Petschkův palác) je národní kulturní památka r. č. 11726/1-1724. Jedná se o novoklasicistní bankovní budovu s novobarokními prvky. Palác byl postaven v letech 1923 - 27 podle návrhu Maxe Spielmanna. Původní část byla postavena v pozdním klasicismu. Za německé okupace bylo v paláci sídlo gestapa.  

Úspěchy z hlediska památkové péče:

V roce 2000 byly z balustrády uvedené nemovitosti sejmuty kamenné prvky z důvodu jejich havarijního stavu. Z podnětu MHMP OKP bylo dne 23. 4. 2010 vydáno závazné stanovisko čj. MHMP 188075/2010/Poš ve věci restaurování balustrády a korunní římsy nemovitosti a sejmuté prvky byly v průběhu července a sprna 2010 po restaurování vráceny zpět na balustrádu uvedené památky.