Adresa:

Míšeňská 12, čp. 66
Katastr: Malá Strana
Praha 1

Vlastník:

Ing. Luděk Fabinger
Italská 25
Vinohrady
Praha 2

Popis objektu:

Míšeňská 12, čp. 66 je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R. č. Ú. s. 1-552 a je v památkové rezervaci v hl. m. Praze, která je od roku 1992 zapsaná na seznam UNESCO, a je chráněn dle zákona a nařízení vlády č. 66 / 1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.

Jde o barokní novostavbu K. Dientzenhofera z počátku 18. století, doplněnou roku 1864 pozdně klasicistním bočním a zadním křídlem. Dům má téměř v celém rozsahu půdorysu původní sklepy s pískovcovými portály a kamennými valenými klenbami. Prostory přízemí včetně průjezdu jsou zaklenuty valenými klenbami s lunetovými výsečemi, stlačenou oválnou klenbou s koutovými výsečemi a lunetami a zčásti i křížovými klenbami.

Především jižní polovina suterénu a přízemí objektu, která má v celém rozsahu původní barokní zdivo a klenuté stropy, byly kromě stropních konstrukcí nad 1. NP zasaženy v srpnu 2002 povodní.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

V průběhu obnovy objektu došlo k velice zdařilému restaurování fasád na základě provedeného restaurátorského průzkumu podle původního barevného řešení včetně oken a dalších uměleckých a uměleckořemeslných prvků.