Adresa:

Mladoboleslavská ulice, ppč. 1992/148
Katastr: Kbely
Praha 19

Vlastník:

Česká republika ( příslušnost hospodařit s majetkem státu má Ministerstvo obrany, Tichonova 1, Praha 6, příslušnost k organizační složce právnické osoby má VUUS Praha, Hradební 772/12, Praha 1)

Popis objektu:

Objekt je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 1- 100966 a je v areálu letiště Kbely.

Výškový objekt o šestibokém půdorysu, kónicky se zužující směrem nahoru, horní část s vodárenskou nádrží rozšířená oproti podnoži na kruhový půdorys. Výška majáku je 43 m. Objekt má jedno podzemní podlaží a osm nadzemních. Konstrukce majáku do pátého nadzemního podlaží je železobetonový skelet s cihelnou vyzdívkou parapetů. Okna jsou ocelová s jednoduchým zasklením členěná do osmnácti tabulek v druhém, třetím a čtvrtém podlaží a do patnácti tabulek v pátém podlaží, zasklení čirým sklem. Otvory přízemí vyplňují oblouková vrata o šířce 300 cm a výšce 350 cm. Vrata jsou dvoukřídlá stejné konstrukce jako okna v podlažích, tj. ocelová konstrukce a členění do tabulek, které jsou zasklené.

Maják navrhl Ing.arch Otakar Novotný. Autor počátkem dvacátého století vedle Kotěry, Janáka, Gočára  nebo Zascheho patřil mezi vedoucí postavy architektonického dění u nás. Do tohoto období spadá i architektonický návrh na objekt majáku z roku 1927. Autorem čtyř plastik s leteckou tematikou umístěných na plášti vodárenské nádrže je akademický sochař Jan Lauda. Vodárenská věž se světelným majákem byla uvedena do provozu v roce 1928, kdy byl ředitelem civilního letiště ve Kbelích Ing. B. Trnka.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

V roce 2006  proběhla rekonstrukce vnějšího pláště objektu. Byla obnovena fasáda podle nálezové situace původní barevnosti fasády, byly odborně opraveny plastiky na vodárenské věži, opraveny kovové výplňové jako okna a vrata a natřeny barvou nalezenou při průzkumu barevnosti nátěru.

Během rekonstrukce byla provedena obnova všech architektonických prvků fasády jako kamenicky opracované patky, římsy, žlábkové oplechování pod okny včetně chrličů. Došlo k restaurátorské opravě kování vrat s doplněním chybějících částí jako krytka na klíčové dírce a byl vyroben historický dózický klíč k dolním vratům.  Co dodalo dokonalosti obnovy byl návrat čirého zasklení všech výplňových prvků, čím vynikla jednoduchost a dynamičnost této technické památky.