Adresa:

Fara u kostela sv. Václava
čp. 642, č.o. 17 Náměstí 14. října
Katastr: Smíchov
Praha 5

Vlastník:

  • Arcibiskupství Pražské, Hradčanské nám. 16, č.p.56, Hradčany, Praha, 11800
  • Barvitius s. r. o., Nám. 14. října 17, č.p.642, Smíchov, Praha, 15000

Popis objektu:

Objekt je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 1-2193 a je v památkové zóně Smíchov, prohlášené vyhláškou HMP č. 10/1993 Sb., o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.

Památkový objekt fary byl projektován stejně jako kostel sv. Václava významným autorem 19. století Antonínem V. Barvitiem.

Smíchovské náměstí 14. října nebylo nikdy urbanisticky zcela dotvořeno. Na faru měla původně navazovat další bloková zástavba, což dokazuje i skutečnost, že jedna její stěna byla slepá.

Vzhledem k velmi zanedbanému stavu budovy bylo nutné přistoupit k její celkové rekonstrukci. Dnes je součástí nového domu, aniž by došlo k jejímu narušení. Tato novostavba byla oceněna Klubem za starou Prahu jako nejlepší novostavba v historickém prostředí v roce 2003 (cenu převzal Ateliér Cigler-Marani). Slepý štít objektu byl probourán do atria a zadní trakt fary, jejíž dvě patra stále slouží svému původnímu účelu, tak tvoří součást novostavby.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Fasáda této kulturní památky byla celkově obnovena – výplně z lícovek vyčištěny a štukové části doplněny a na natřeny v odstínech určených na základě restaurátorského průzkumu. Vnější rámy a křídla oken historické budovy byly v minulosti fládrované a stejným způsobem byly ošetřeny i při současné celkově obnově. Jedny vstupní dveře byly restaurovány, druhé původní dveře byly během povodní roku 2002 zničeny v ateliéru restaurátora, a proto byla vyrobena na základě dochované fotodokumentace jejich replika. Uvnitř fary se podařilo zachránit velká část nástropních maleb. Dochované malby v sálech i fragmenty na chodbách byly odborně ošetřeny, zajištěny a zdokumentovány. Zachováno a obnoveno bylo také historické točité schodiště na půdu objektu. Na základě fotodokumentace bylo obnoveno také zábradlí na hlavním schodišti objektu fary.