Odborný seminář

 

Střešní krajina jako součást urbanistické scény ve vztahu k nebezpečí zániku identity historických měst

 

 

Ve dnech 20. a 21. května 2009 proběhl v Praze mezinárodní odborný seminář s názvem Střešní krajina jako součást urbanistické scény ve vztahu k nebezpečí zániku identity historických měst. Pořadatelem semináře bylo hlavní město Praha.

 

Seminář byl zaměřený na jedno z nejaktuálnějších témat památkové péče – ochranu střešní krajiny v prostředí historických měst, zapsaných na Seznamu světového dědictví.

 

Mezi témata jednání patřila mimo jiné problematika ochrany střešní krajiny konkrétních evropských památek či otázka možné ztráty identity v důsledku deformace střešní krajiny jako jednoho ze základních elementů urbanistického prostoru.

 

Vedle předních českých odborníků z oblasti památkové péče přijali pozvání k účasti i zástupci Vídně, Varšavy, Budapešti a nezávislá expertka z Düsseldorfu.

 

Závěry tohoto semináře budou společně s jednotlivými příspěvky obsahem připravovaného sborníku. Zároveň toto setkání, které umožnilo vzájemnou výměnu cenných zkušeností a informací z oblasti péče o střešní krajinu, přispělo k možné budoucí užší spolupráci představitelů jednotlivých památek světového významu.