V těchto dnech byly slavnostně zahájeny práce na rekonstrukci Filozofického sálu Strahovské knihovny, která tvoří součást Strahovského kláštera. Rekonstrukce by měla být ukončena v prosinci příštího roku. Restaurátorskými postupy by měly být opraveny kazetové podlahy, knihovní skříně i nástropní malba.

Rekonstrukci z větší části umožnily finanční příspěvky z Norských fondů, další částkou přispěl Magistrát hlavního města Prahy.

Strahovská knihovna zůstane přístupná k nahlédnutí návštěvníkům i po dobu trvání rekonstrukčních prací.