Geneze projektu

 

 

Národní třída  Analýza siluety  Analýza proporcí Analýza říms 

 

MateriályPřehled městských funkcí - fotozákresy    Rozbor městských funkcí 

 

Pohled z Mikulandské    Pohled z Národní třídy

 

Vizalizace projektu  Vizalizace projektuDetail fasády

 

 

 

Číslo jednací: MHMP 464715/2006

 

Generální projektant:

Znamení čtyř – architekti s.r.o., U půjčovny 5, Praha 1, Nové Město

 

Dokumentace:

Projekt pro územní řízení „Rekonstrukce, dostavba a novostavba hotelu Národní-Mikulandská“,  zpracoval Znamení čtyř – architekti s.r.o. v  11/2006. 

 

Popis záměru:

Záměrem vlastníka je rekonstrukcí – rehabilitací domu s dvorními křídly na čp.135/7 Mikulandská, dostavbou příčného křídla a novostavbou v sousední proluce Národní / Mikulandská, vytvořit komfortní hotelový areál nejvyšší kategorie. Filosofie je založena na atypickém rozdělení hotelového prostoru na moderní, representativní část (obsahující mj. universální společenský sál, konferenční centrum, relaxační centrum, restaurace) a na intimnější Club Hotel v dobových interiérech rekonstruovaného domu.

Zvolený návrh studia Znamení čtyř – architekti s.r.o. (autorů mj. Rekonstrukce a dostavby památky Smíchovská synagoga) vzešel z mezinárodně, prestižně obsazené vyzvané soutěže za účasti zástupců ÚR MHMP (arch. Králíček), památkářů, delegátů ČKA (arch. Šafer) a odborníků (arch. Lukeš, prof.Švácha).

 

 

Podrobná zpráva o projektu zde.