Archeologická komise – zpráva

Dne 30. 9. 2009 proběhla odborná archeologická komise na záchranném archeologickém výzkumu plochy budoucího multifunkčního objektu COPA CENTRUM Národní na Novém Městě v Praze. Této komise se zúčastnili zástupci institucí oprávněných k provádění archeologických výzkumů na území hl. m. Prahy spolu se zástupci Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy.

Zkoumaná plocha je vymezena ulicemi Spálená, Purkyňova, Charvátova a Vladislavova. Již v této fázi výzkumu lze říci, že záchranný archeologický výzkum, probíhající pod vedením Mgr. Tomasze Cymbalaka z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze, zásadním způsobem doplňuje dosavadní mozaiku poznatků o osídlení tohoto území ještě před vznikem Nového Města pražského, založeného Karlem IV., a následně pak i o následujících obdobích.

Zatím nejstarší doklady osídlení, zachycené tímto archeologickým výzkumem, z tohoto předlokačního období pocházejí z poloviny 11. století. Byla zde zachycena část zemnice, jejíž zbývající část je však zničena novověkou výstavbou. Z předlokačního období, tedy před urbanistickým záměrem výstavby Karlem IV., pochází i stavba kamenného čtvercového objektu, jehož výzkum není zatím dokončen. Rovněž tento objekt byl však výrazně porušen nedávnou stavbou fontány v souvislosti s výstavbou stanice metra Národní. O tom, že by byl tehdy při hloubení rozsáhlé stavební jámy pro tuto fontánu zajištěn a proveden archeologický výzkum, nejsou doklady.

V neposlední řadě patří k důležitým dokladům, zjištěných při tomto záchranném archeologickém výzkumu, zachycené zbytky příkopu na ploše zkoumané při Purkyňově ulici. Jeho účel je předmětem dalších studií.

Nelze pominout, že bezesporu jedním z nejvýznamnějších nálezů dosavadního výzkumu jsou dochované zbytky kovolitecké pece, předběžně datované do poloviny 14. století.


Copa Centrum - archeologická komise 30. 9. 2009 Copa Centrum - archeologická komise 30. 9. 2009