Contacts

Ředitel odboru

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
Mgr. Jiří Skalický ředitel odboru památkové péče +420236002338 jiri.skalicky@praha.eu

Oddělení

oddělení právní a administrativní

Vedoucí oddělení: Mgr. Alena Nováková

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
Mgr. Petra Adamcová právnička +420236002545 petra.adamcova@praha.eu
Mgr. Zdeněk Černohouz právník +420236003940 zdenek.cernohouz@praha.eu
Marcela Drahošová referentka ve spisovně +420236002081 marcela.drahosova@praha.eu
Mgr. Karin Fiačanová právnička +420236003414 karin.fiacanova@praha.eu
JUDr. Marie Fischerová právnička +420236002089 marie.fischerova@praha.eu
Mgr. Leona Chňoupková právnička +420236002823 leona.chnoupkova@praha.eu
Jitka Jarešová referentka grantů, sekretářka +420236002334 jitka.jaresova@praha.eu
Klára Matzenauer referentka ve spisovně +420236002034 klara.matzenauer@praha.eu
Mgr. Alena Nováková vedoucí oddělení právního a administrativního +420236002806 alena.novakova@praha.eu
Monika Oličová referentka ve spisovně +420236002192 monika.olicova@praha.eu
Mgr. Kamil Straka právník +420236002005 kamil.straka@praha.eu
Kateřina Škvorová Kalousová referentka památkové péče +420236003220 katerina.skvorova.kalousova@praha.eu
Mgr. Martina Špaček Musilová právnička +420236002477 martina.spacek.musilova@praha.eu
Mgr. Radka Žižková archivářka - dokumentaristka specialistka +420236003127 radka.zizkova@praha.eu

oddělení státní správy památkové péče

Vedoucí oddělení: Ing. Ivana Síbrtová

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
Ing.arch. Zdeňka Baštová specializovaná územní pracovnice - architektka, památkářka +420236002658 zdenka.bastova@praha.eu
MgA. Jiří Bláha architekt - památkář +420236002492 jiri.blaha@praha.eu
Ing. Pavlína Cihelková specializovaná územní pracovnice - architektka, památkářka +420236002297 pavlina.cihelkova@praha.eu
Mgr. Miroslav Daňhel architekt - památkář +420236002087 miroslav.danhel@praha.eu
Mgr. Petra Daňhelová architektka - památkářka +420236002045 petra.danhelova@praha.eu
Ing. arch., MgA. Ondřej Goetz architekt - památkář +420236002431 ondrej.goetz@praha.eu
Ing. arch. Veronika Hájková architekt - památkář +420236003158 veronika.hajkova@praha.eu
ak.arch. Jelena Hochmanová architektka - památkářka +420236002453 jelena.hochmanova@praha.eu
Ing. arch. Jan Hýbner architekt - památkář +420236003309 jan.hybner@praha.eu
Mgr. Bc. Eliška Kokinová specializovaná územní pracovnice - architektka, památkářka +420236003258 eliska.kokinova@praha.eu
Mgr. Jan Kostěnec, Ph.D. architekt - památkář +420236002176 jan.kostenec@praha.eu
Mgr. Jana Koželová architektka - památkářka +420236003314 jana.kozelova@praha.eu
Mgr. Igor Krejzek architekt - památkář +420236002663 igor.krejzek@praha.eu
Ing. arch. Lenka Křížová architektka - památkářka +420236002035 lenka.krizova@praha.eu
Mgr. Kateřina Kupcová architektka - památkářka +420236003159 katerina.kupcova@praha.eu
Mgr. Michaela Líčeníková, Ph.D. architektka - památkářka +420236002702 michaela.licenikova@praha.eu
Mgr. Vladislava Pošvová specializovaná územní pracovnice - v oblasti restaurování +420236002077 vladislava.posvova@praha.eu
Ing. Michaela Půlpánová architektka - památkářka +420236003221 michaela.pulpanova@praha.eu
Ing. Ivana Síbrtová vedoucí oddělení státní správy památkové péče +420236002484 ivana.sibrtova@praha.eu
Mgr. Adam Smola architekt - památkář +420236002969 adam.smola@praha.eu
Mgr. Marcela Šejnohová specializovaná územní pracovnice - v oblasti archeologie +420236002446 marcela.sejnohova@praha.eu
Mgr. Petr Šusta, MBA architekt - památkář +420236002830 petr.susta@praha.eu
Ing. Gabriela Tomasoni specializovaná územní pracovnice - architektka, památkářka +420236002041 gabriela.tomasoni@praha.eu
Bc. Andrea Zouharová architektka - památkářka +420236002557 andrea.zouharova@praha.eu

oddělení Kancelář památky světového dědictví

Vedoucí oddělení: Mgr. Simona Nesázalová Vladíková

Jméno Činnost Telefon (Fax) E-mail
MgA. Barbora Dřevikovská specialistka v oblasti památkové péče +420236002063 barbora.drevikovska@praha.eu
Mgr. Karel Kučera specialista kulturního managementu karel.kucera@praha.eu
Ing. Jitka Kyseláková finanční a grantová specialistka v oblasti církví a náboženských společností +420236002916 jitka.kyselakova@praha.eu
Mgr. Simona Nesázalová Vladíková vedoucí oddělení Kancelář památky světového dědictví +420236002096 simona.vladikova@praha.eu
Bc. Martina Soukupová specialistka v oblasti památkové péče +420236002064 martina.soukupova@praha.eu
Jarmila Střeláková finanční a grantová specialistka +420236002319 jarmila.strelakova@praha.eu