Seznam členů:

tajemník Sboru expertů - Ing. Ivana Síbrtová

Člen sboru Funkce
Ing. arch. Martina Bártová členka
doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc. člen
JUDr. Tomáš Homola člen
Prof. akad. arch. Mikuláš Hulec člen
Ing. arch. Jan Kasl člen
Mgr. Vojtěch Kašpar člen
Ing. arch. Jiří Klokočka člen
doc. Ing. arch. Radek Kolařík předseda
Mgr. Karel Ksandr člen
Ing. Petr Macek, Ph.D. člen
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. členka
Ing. arch. Ondřej Šefců člen
Dr. - Ing. Irene Wiese von Ofen čestná  členka