Zpráva byla zpracována MHMP-OKP ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm Praha a Ministerstvem kultury.

Obsah Zprávy:

  • 1. kapitola:     Odpověď státních institucí na rozhodnutí Výboru světového dědictví, odstavec po odstavci (informace o vývoji, k němuž došlo v době od posledního rozhodnutí Výboru týkajícího se dané památky) icon_pdf.gif
  • 2. kapitola:     Další aktuální záležitosti památkové péče identifikované státními orgány (problémy památkové péče, které nejsou zmíněny v rozhodnutí Výboru světového dědictví, žádosti o další informace Centra světového dědictví) icon_pdf.gif
  • 3. kapitola:     Podle § 172 Operačních směrnic popište všechny možné větší restaurátorské práce, změny a/nebo nové stavby uvnitř chráněné oblasti (historické jádro Prahy, ochranné pásmo).  icon_pdf.gif
  • Přílohy:
   • Studie vizuální integrity historického jádra Prahy (Útvar rozvoje hl. m. Prahy)
   • Koncepce účinnější péče o památkový fond v hlavním městě Praze  icon_pdf.gif
   • Dostavba Pankrácké pláně (popis záměru s ohledem na historické jádro Prahy) ARTOTEKA5
   • Dostavba centra Pankrácké pláně z hlediska vlivu na vizuální integritu historického jádra Prahy (Útvar rozvoje hl. m. Prahy)
   • Mapa velkých rozvojových území hlavního města Prahy icon_pdf.gif
   • Mapa naddimenzovaných staveb z hlediska jejich proporce, objemů a měřítka vůči historickým dominantám uplatňujícím se v panoramatu historického jádra Prahy  icon_pdf.gif
   • Podpora restaurování památek z veřejných rozpočtů zaměřených na péči o kulturní dědictví  icon_pdf.gif
   • Srovnávací fotografie icon_pdf.gif