V roce 1994 byl poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře  zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého byl založen počátkem 18. století. Je jedním z nejlepších projektů architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla (1677-1723) a zároveň nejoriginálnějším příkladem takzvané barokní gotiky. Kostel je obklopen ambitem,  který je s centrální stavbou kompozičně propojen. Celkově nevelký centrální kostel se vymyká jakémukoliv popisu. Jeho tvary dané komplikovanými průniky šesti kružnic ve tvaru pěticípé hvězdy spolu s virtuózní hrou světel a stínů v interiéru, tvarová osobitost a čistota exteriéru, to vše je dostatečným důvodem k jeho návštěvě.

Oslavy se uskuteční 5. – 7. 9. 2014.
Více informací naleznete ZDE.