Za podpory Ministerstva kultury České republiky vznikl nový projekt „Unescomůžeš“, který populárně naučnými videi představuje české památky, které jsou na tzv. indikativním seznamu ČR pro nominaci statků k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná se tedy o památky, které Česká republika plánuje na Seznam UNESCO zapsat. Více informací naleznete na oficiálních stránkách projektu: http://www.unescomuzes.cz/index.html