Záměrem reprezentativní fotografické publikace vydané OPP MHMP je skrze vizuálně nosnou metodu  „před a po“ nechat téměř bez textu promluvit jak sedmdesát méně známých historických fotografií Prahy, tak jejich proměny na současných fotografiích. Důraz je kladen na vysokou vizuální i technickou úroveň zpracování fotografií, stejně jako na rozmanitý a kvalitní výběr fotografií historických. Většina existujících knih o Praze pracujících touto metodou, používají téměř totožné, notoricky známé snímky historického centra, anebo se naopak soustředí na jednotlivé pražské části (Karlín, Žižkov, Smíchov atp.). Vznikající publikace však spojuje dohromady snímky proměn míst jak historického centra, tak i okrajových částí Prahy a její ambicí je ukázat tuto pestrou metamorfózu zajímavých lokalit v jedné publikaci. Vznikne tak dokument vývoje jedné etapy dané lokality, který svou silou vizuální i silou genia loci samotných historických snímků nejen přitahuje pozornost na první pohled, ale je nesmírně cenný z hlediska záznamu a uchování neopakovatelných momentů, které se v budoucnosti budou v čase opět proměňovat. V neposlední řadě se na většině současných snímků objeví opravené památky a objekty financované částečně z dotací na památkovou obnovu MHMP.