Hlavní město Praha ve spolupráci s Centrem světového dědictví UNESCO uspořádalo mezinárodní seminář k diskusi o integraci architektonického dědictví do procesů územního plánování za účasti specialistů na urbanismus, kteří se podílejí na provádění Doporučení UNESCO o historické městské krajině z roku 2011 ve spojení s Úmluvou o světovém dědictví z roku 1972. Tento seminář se konal 24. března 2021, z důvodu pandemie covid-19 online formou.

Na semináři byl nejprve představen současný stav přípravy Metropolitního plánu a reakce Prahy na doporučení Centra světového dědictví UNESCO a ICOMOS ohledně výškové regulace. Poté byly představeny iniciativy a postupy z vybraných měst světového dědictví a také pohled na metodiku podrobných plánů (jako jsou regulační a územní plány), které se Hlavní město Praha chystá zpracovávat. Závěrem bylo shrnuto několik obecných pokynů k ochraně architektonického dědictví v rámci územního plánování a proběhla zajímavá odborná diskuze.

Tento seminář je možné zhlédnout zde:

I. část - https://youtu.be/LKF6F7pPPs4
II. část - https://youtu.be/wE6ektC3Xhk