Zastupitelstvo města Brno schválilo na svém zasedání dne 14. dubna 2015 návrat do svazku obcí České dědictví UNESCO. Valná hromada odsouhlasila přijetí Brna v pátek 17. dubna na svém jednání v Lednici.

České dědictví UNESCO je dobrovolným svazkem obcí a měst, která mají na svém území památku UNESCO. Zakladatelská listina byla podepsána na podzim roku 2001 v Telči. Až do koce roku 2012 však v tomto svazku chyběla Praha. Paradoxně ve chvíli, kdy vstoupila do sdružení Praha, vystoupilo město Brno.

„Současný stav, kdy jsou členem Českého dědictví UNESCO všechna česká a moravská města i obce s památkou UNESCO, je opravdu přelomový,“ říká místopředseda a starosta Lednice, Libor Kabát a dodává:“ Čtenáři však žádný rozdíl nepostřehnou. Vždy jsme představovali všech dvanáct perel. Cíl osvětový a vzdělávací pro nás byl důležitější než členské příspěvky. Na druhou stranu šlo o určitou nespravedlnost a jsem rád, že je tato doba již za námi.“

České dědictví UNESCO za dobu své existence stalo v odborných cestoruchářských kruzích respektovaným subjektem. Jsme významným partnerem pro agenturu CzechTourism, přidruženým členem Asociace cestovních kanceláří, naše materiály používá Národní památkový ústav, Senát Parlamentu ČR i další instituce.