Seznam literatury podle autorů:

1. Baťková, R.: Umělecké památky Prahy. Vinohrady (Praha 1). Academia. Praha 1998
2. Bečková, K.: Zmizelá Praha - dodatky. Historický střed města. Paseka. Praha, Litomyšl 2003
3. Bečková, K.: Hradčany a Malá Strana. Schola ludus pragensia. Praha 2000
4. Bečková, K.: Nové Město. Schola ludus pragensia. Praha 1998
5. Bečková, K.: Svědectví Langweilova modelu Prahy. Muzeum hlavního města Prahy/ Schola ludus pragensia. Praha 1996
6. David, P.; Soukup, V.: 1111 památek a zajímavostí Prahy Soukup & David. Praha 2001
7. Dragoun, Z.: Praha 885-1310: kapitoly o románské a raně gotické architektuře. Libri. Praha 2002
8. Dragoun, Z.: Staletá Praha. Památky pod zemí. Oswald. Praha 1992
9. Dragoun, Z.; Škabrada, J.; Tryml, M.: Románské domy v Praze. Paseka. Praha, Litomyšl 2002
10. Fialová, I.: Zlatý anděl. Jean Nouvel v Praze. Zlatý řez. Praha 2000
11. Havlová, E.; Vlček, P.: Praha 1610-1700: kapitoly o architektuře raného baroka. Libri. Praha 1998
12. Horák, V.: Praha - příběh architektury 1900-1945.   Praha 1997
13. Horyna, M.: Černínský palác v Praze. OPUS. Praha 2001
14. Hrubeš J.; Hrubešová, E.: Pražské sochy a pomníky. Petrklíč. Praha 2002
15. Hrubeš J.; Hrubešová, E.: Pražské domy vyprávějí… Academia. Praha 2001
16. Chotěbor, P.: Pražský hrad barokní. Správa Pražského hradu. Praha 2001
17. Chotěbor, P.: Pražský hrad gotický. Správa Pražského hradu. Praha 2000
18. Chotěbor, P.: Pražský hrad renesanční. Správa Pražského hradu. Praha 2000
19. Chotěbor, P.: Pražský hrad románský. Správa Pražského hradu. Praha 1999
20. Kohout, M.: Praha - architektura XX. století. Zlatý řez. Praha 1998
21. Kostílková, M.: Okna Svatovítské katedrály. Správa Pražského hradu. Praha 1999
22. Ksandr, K.; Urlich, P.; Girsa, V.: Müllerova vila. Argo. Praha 2000
23. Lašťovková, B.: Pražské usedlosti. Libri. Praha 2001
24. Lazarová, M.; Lukas, J.: Praha - obraz města v 16. a 17. století. Argo. Schola ludus pragensia. Praha 2002
25. Ledvinka, V.; Mráz, B.; Vlnas, V.: Pražské paláce. Akropolis. Praha 2000
26. Líbal, D.: Pražské gotické kostely. Kovanda. Praha 1946
27. Líbal, D.; Heroutová, M.: Praha 7 - sídelní a architektonický vývoj. Orbis. Praha 1975
28. Líbal, D.; Líbal P.: Architektonické proměny Prahy v jedenácti stoletích. Svoboda. Praha 2000
29. Líbal, D.; Muk, J.: Staré Město pražské: Architektonický a urbanistický vývoj. Lidové noviny. Praha 1996
30. Líbal, D.; Zahradník, P.: Katedrála svatého Víta na Pražském hradě. UNICORNIS. Praha 1999
31. Lukeš, Z.: Josip Plečnik - architekt Pražského hradu. Správa Pražského hradu. Praha 1996
32. Merhout,C.; Wirth, Z.: Zmizelá Praha . Malá Strana a Hradčany. Paseka. Praha, Litomyšl 2002
33. Pacáková-Hošťálková, B.; kol.: Pražské zahrady a parky. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Praha 2000
34. Pařík, A.: Pražské synagogy. Židovské muzeum. Praha 2000
35. Poche, E.: Praha středověká. Panorama. Praha 1983
36. Poche, E.: Prahou krok za krokem: uměleckohistorikcý průvodce městem. Paseka. Praha, Litomyšl 2001
37. Poche, E.; Wirth, Z.: Zmizelá Praha . Vyšehrad a zevní okresy Prahy. Paseka. Praha, Litomyšl 2002
38. Preiss, P.: Zámek Trója u Prahy. Paseka. Praha, Litomyšl 2000
39. Sedláková, R.: Pražské interiéry. Slovart. Praha 2001
40. Sedláková, R.: Obrázky z pražské architektury. Existencialia. Praha 2000
41. Scheufler, P.: Pražský svět. Pražský svět. Praha 2000
42. Staňková, J.; Voděra, S.: Praha gotická a barokní. Academia. Praha 2001
43. Staňková, J.; Voděra, S.; Štursa, J.: Pražská architektura. Významné stavby jedenácti století.   Praha 1991
44. Svoboda, J. E.; Havlová, E.; Noll, J.: Praha 1919 - 1940. Kapitoly o meziválečné architektuře. Libri. Praha 2000
45. Svoboda, J. E.; Lukeš, Z.: Praha 1891-1918: kapitoly o architektuře velkoměsta. Libri. Praha 1997
46. Šenberger, T.; Šlapeta, V.; Urlich, P.: Osada Baba. Plány a modely. FA ČVUT. Praha 2000
47. Templ, S.: Baba: osada Svazu Čs. díla Praha. Zlatý řez. Praha 2000
48. Vlček, P.: Praha v malbě 1. poloviny 19. století. Muzeum hlavního města Prahy. Praha 1980
49. Vlček, P.: Umělecké památky Prahy. Josefov. Academia. Praha 1996
50. Vlček, P.: Umělecké památky Prahy. Malá Strana. Academia. Praha 1999
51. Vlček, P.: Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany. Academia. Praha 2000
52. Wirth, Z.: Zmizelá Praha. Opevnění, Vltava a ztráty na památkách 1945. Paseka. Praha, Litomyšl 2003
53.   Deset století architektury. Pražský hrad. Praha 2001
54.   Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu. Peres. Praha 2000
55.   Průvodce pražskými stavbami devadesátých let oceněnými primátorem Prahy. Praha 2000