Bezovka

Čp. 586

Zaniklá usedlost stávala na místě dnešní Rokycanovy ulice, býval tu výletní hostinec a mlýn s rybníčkem. V 2. polovině 19. století byl hostinec honosně přestavěn. U Bezovky začínala roku 1883 koněspřežní trať vedoucí na Staré Město. Počátkem 20. století tu tu promítal první fi lmy Dismas Šlambor (známý pod jménem Viktor Ponrepo). Město Žižkov odkoupilo dům a zřídilo tu velký sál, kde se konaly zábavy, plesy a shromáždění. Roku 1936 byla Bezovka zbořena.

Bezovka 1930, Čp. 586  Bezovka 1930, Čp. 586

Parukářka

Čp. 39, Pod Parukářkou 4

 Zbytky bývalé usedlosti stojí dodnes v Jeseniově ulici. Název byl odvozen od výrobny paruk Jana Hrabánka z let 1804–25. V roce 1825 tu fi rma Sellier a Bellot zřídila kapslovnu k výrobě kapslí, resp. patron. Ládovny byly z bezpečnostních důvodů zapuštěny pod zem. Výroba se přestěhovala do Vlašimi až roku 1936. Dnes část budov slouží jako restaurace V Kapslovně, v druhé části je budován obytný komplex.

Parukářka 2006, Čp. 39, Pod Parukářkou 4  Parukářka mapa, Čp. 39, Pod Parukářkou 4  Parukářka 2006, Čp. 39, Pod Parukářkou 4

Reismonka

Čp. 14

Zaniklá usedlost stávala na místě Sladkovského náměstí, kde byl dvorec již koncem 16. století. Kolem roku 1650 ho držel Jan Jiří Reismann z Reisenberka, staroměstský měšťan a primátor. Roku 1719 tu nechal postavit boží muka, přenesená později do Kinského zahrady. Dvorec byl obehnán zdí a vedlo tady stromořadí do Olšan. Na zahradě stávala kaple sv. Jana Nepomuckého s cibulovitou věží. Roku 1893 koupilo Reismonku město Žižkov. Zbořena byla koncem 19. století.

Reismonka 2006, Čp. 14  Reismonka 1850, Čp. 14  Reismonka 1830, Čp. 14

Sklenářka Horní a Dolní

Čp. 23, 22

Horní Sklenářka byla původně viniční usedlost z 16. století, přestavěna na konci 18. století. Komplexu staveb vévodil dům s mansardovou střechou s dvěma plechovými čápy. Na nádvoří stála socha sv. Jana Nepomuckého. U zámečku byl i poplužní dvůr. Kolem něj se nacházela krásná zahrada, část nynějších Mahlerových sadů. Dolní Sklenářka stávala v dnešní Seifertově ulici, v 19. století sloužila jako výletní hostinec. Obě usedlosti zanikly.

Sklenářka Horní a Dolní 1830, Čp. 23, 22  Sklenářka Horní a Dolní 1830, Čp. 23, 22  Sklenářka Horní a Dolní mapa, Čp. 23, 22