Konvářka

Čp. 42, V Šáreckém údolí 7

Usedlost se zahradou tu vznikla koncem 17. století. Jejím majitelem byl konvář – výrobce konví, malostranský měšťan Ondřej Diebl. Současná stavba pochází z konce 19. století a slouží k bydlení.

Konvářka 1944, Čp. 42, V Šáreckém údolí 7

Purkrabka

Čp. 77, V Šáreckém údolí 36

V místech usedlosti bývala vinice, jejímž majitelem bylo v 16. a 17. století nejvyšší purkrabství. Po jeho zrušení se dostala do soukromých rukou. Původní viniční domek byl přestavěn klasicistně kolem roku 1850 a tuto podobu má Purkrabka dodnes.

Purkrabka 1940, Čp. 77, V Šáreckém údolí 36

Rakařka

Čp. 82, V Šáreckém údolí 76

Od 17. století tu stával viniční lis na dvou vinicích. Pojmenování Rakařka se objevilo až v roce 1805 – muž, který zde bydlel, lovil a prodával raky ze Šáreckého potoka. Po zániku vinic žilo hospodářství z ovocných sadů. Obytná budova slouží dnes k bydlení a je zdobena krásným dřevěným vyřezávaným arkýřem.

Rakařka 2006, Čp. 82, V Šáreckém údolí 76

Sanytrovka

Čp. 80, V Šáreckém údolí 56

Podobně jako v celém okolí i na zdejších pozemcích byly vinice. Kdysi obytné stavení bylo přestavěno ve 20. letech 20. století na rodinnou vilu. Název snad souvisí s povoláním jednoho z majitelů ze 17. století, byl jím staroměstský měšťan, sanytrník Matyáš Erl (sanytr je jedna ze surovin k výrobě střelného prachu).

Sanytrovka 2006, Čp. 80, V Šáreckém údolí 56  Sanytrovka 2001, Čp. 80, V Šáreckém údolí 56  Sanytrovka 1944, Čp. 80, V Šáreckém údolí 56

Šatovka

Čp. 81, V Šáreckém údolí 74

Na pozemcích Šatovky býval vinohrad, později i štěpnice, pastviny a pole. Obytné stavení v půdorysu tvaru písmene U bylo postaveno u lisu již v 18. století. Po roce 1850 sloužilo jako hostinec, v současnosti je to rozsáhlý obytný dům. Viniční domek a kaple sv. Trojice byly zakomponovány při přestavbě do jednoho objektu. Usedlost je pojmenována nejspíš po jednom z majitelů, byl jím Jan Křtitel de Chateau, malostranský měšťan a krejčí.

Šatovka 2006, Čp. 81, V Šáreckém údolí 74  Šatovka mapa, Čp. 81, V Šáreckém údolí 74

Žežulka

Čp. 79, V Šáreckém údolí 42

I tato šárecká usedlost vznikla na místě původních vinic ( jednu vlastnil Jakub Žežule) ze 17. století. Stavení bylo radikálně přestavěno roku 1860 a bylo využíváno i jako výletní hostinec. Dnes slouží Žežulka k bydlení.

Žežulka 2006, Čp. 79, V Šáreckém údolí 42  Žežulka 1944, Čp. 79, V Šáreckém údolí 42

Žitná (Zuzanka)

Čp. 83, V Šáreckém údolí 78

Usedlost tvořilo kdysi obytné stavení, viniční lis a náležely k ní vinice, zahrada, štěpnice, pole a hospodářské budovy. Bývalé obytné stavení se dochovalo a je nově opraveno, slouží k bydlení. V letech 1877–1885 byla vedle Žitné vybudována novorenesanční vila Zuzanka pro inženýra Františka Mráze.

Žitná (Zuzanka) 2006, Čp. 83, V Šáreckém údolí 78