Bučánka

Čp. 20

Usedlost založil po roce 1800 právník a univerzitní profesor dr. Josef Buček z Heraltic. Purkmistr Václav Bělský odkoupil Bučánku roku 1853 a nechal si vedle postavit romantizující vilu. Budova Bučánky zanikla, vila Bělka stojí dosud. Přibyla k ní novostavba. Ve svahu nad Nuselským údolím jsou zachovány i zbytky terasovité zahrady.

Bučánka mapa, Čp. 20  Bučánka 1928, Čp. 20  Bučánka 2000, Čp. 20

Jezerka

Čp. 1451, Na Jezerce 2

Na místě vinice Šustrová vznikla koncem 18. století usedlost stejného jména, později nazývaná Jezerkou podle tamější studánky. Po přestavbě z 30. let 19. století byl interiér vyzdoben malbami tehdy velmi oblíbeného Josefa Navrátila.

Jezerka 1936, Čp. 1451, Na Jezerce 2  Jezerka 2006, Čp. 1451, Na Jezerce 2  Jezerka 1936, Čp. 1451, Na Jezerce 2

Reitknechtka

Čp. 121

Statek Reitknechtka pochází z počátku 18. století. Dochovaly se z něj přízemní hospodářské budovy – chlévy. Ke dvoru patřily polnosti, pastviny a dokonce vinice. Usedlost sloužila zemědělské výrobě do poloviny 20. století, pak chátrala. Dnes tu sídlí Autoklub.

Reitknechtka 2000, Čp. 121  Reitknechtka mapa, Čp. 121  Reitknechtka 1928, Čp. 121  Reitknechtka 1928, Čp. 121