Nebušice mapa

Gabrielka

Čp. 49, U Gabrielky bez orientačního čísla

Kdysi viniční dvůr tu založil v 18. století na místě vinohradů strahovský opat Gabriel. Pěstovalo se zde hrozno a roku 1845 tu dokonce existovala centrální výrobna klášterního vína. Usedlost si zachovala postavení mimo městskou zástavbu, stále k ní patří polnosti a je sídlem jezdeckého klubu.

Gabrielka mapa, Čp. 49, U Gabrielky bez orientačního čísla  Gabrielka 2006, Čp. 49, U Gabrielky bez orientačního čísla

Jehněčí dvůr

Čp. 2307 Dejvice (původně čp. 47 Nebušice), Horoměřická

Hospodářský dvůr vznikl rovněž na místě bývalého vinohradu kolem poloviny 18. století. Majitelé tu chovali ovce – odtud pochází název ovčína Černý beránek (Schwarze Lammhof). Roku 1807 byla přistavěna patrová sýpka a obytné stavení. Na katastru z roku 1840 je vidět již pět stavení, ke kterým patřily zahrady, louky, pole a pastviny. K zemědělským účelům sloužily budovy až do roku 1973, kdy přešel Jehněčí dvůr z JZD Horoměřice na Útvar hlavního architekta.

Jehněčí dvůr 2001, Čp. 2307 Dejvice (původně čp. 47 Nebušice), Horoměřická  Jehněčí dvůr mapa, Čp. 2307 Dejvice (původně čp. 47 Nebušice), Horoměřická

Jenerálka

Čp. 2308, U Vizerky bez orientačního čísla (původně čp. 54, 70 a 71 Nebušice)

Zdejší vinice a pak i usedlost patřila strahovským premonstrátům. Zámeček byl postaven ve 2. polovině 18. století a byl později klasicistně upraven. V letech 1923–24 tu vznikl podle projektu Milana Babušky Domov československých legionářů a invalidů v novobarokním stylu. V současnosti na Jenerálce sídlí baptistická škola. K areálu patří i bývalá restaurace čp. 2309 a kovárna čp. 2310. V zámečku žil malíř August Bedřich Piepenhagen, který, ač samouk, proslul obrázky romantických krajin s jezírky a lesíky zalitými měsíčním svitem. Zemřel roku 1868.

Jenerálka 1830, Čp. 2308, U Vizerky bez orientačního čísla (původně čp. 54, 70 a 71 Nebušice)  Jenerálka 1875, Čp. 2308, U Vizerky bez orientačního čísla (původně čp. 54, 70 a 71 Nebušice)  Jenerálka 2001, Čp. 2308, U Vizerky bez orientačního čísla (původně čp. 54, 70 a 71 Nebušice)  Jenerálka 2006, Čp. 2308, U Vizerky bez orientačního čísla (původně čp. 54, 70 a 71 Nebušice)  Jenerálka 2006, Čp. 2308, U Vizerky bez orientačního čísla (původně čp. 54, 70 a 71 Nebušice)

Truhlářka

Čp. 48, Truhlářka bez orientačního čísla

Velmi krásná a upravená nebušická usedlost stojí na místě vinice s domkem patřící kdysi premonstrátům. Barokní jednopatrová budova má ozdobný štít a lodžii po celé jižní frontě. Je obydlena a pečlivě opravena.

Truhlářka mapa, Čp. 48, Truhlářka bez orientačního čísla  Truhlářka 2006, Čp. 48, Truhlářka bez orientačního čísla  Truhlářka 2001, Čp. 48, Truhlářka bez orientačního čísla