Název     usedlost Turbová
č. parc.   830/1, 830/2, 830/3
č. p.     1066 a 731 (zahradní domek)
k. ú.   Košíře
ulice     Jinonická
městská část  Praha 5
nemovitá kulturní památka      r.č. ÚSKP: 40361/1-1398
ochrana území ochranné pásmo PPR

Původně předměstská viniční usedlost, zásadně přestavěna v barokní době tehdejším vlastníkem Františkem Xaverem Turbou. Z barokní fáze dochována polokruhově zaklenutá vstupní brána, terasovitá zahrada a dvojice pilířů s putti patřící k dvěma barokním branám. Další přestavba následovala na konci 19. století. Z té doby pochází neobarokní vila, která je centrem usedlosti, a také hospodářské budovy. Po roce 1990 došlo k navrácení usedlosti potomkům posledních vlastníků, kteří ji prodali. Od 90. let 20. století nevyužívaný komplex chátrá. V roce 2008 bylo MHMP OPP uloženo opatření vlastníkovi kulturní památky, na jehož základě došlo k vyklizení objektu, zajištění konstrukcí, u kterých hrozilo jejich zřícení, byla přeložena střešní krytina a opraveny klempířské prvky. V současnosti je objekt rovněž střežen a je zamezeno volnému přístupu. Dále je preventivně odstraňována náletová zeleň. V roce 2015 bylo MHMP OPP vydáno závazné stanovisko k dokumentaci pro územní řízení ve věci rekonstrukce historických budov usedlosti, novostavbě dvou bytových domů v jejím areálu a komplexní revitalizaci zahrady. K další fázi projektu zatím nebylo přistoupeno a k zajištění zabezpečovacích prací. V roce 2018 provedl MHMP OPP v areálu kontrolní místní šetření a vydal závazné stanovisko k návrhu stavebních prací.