Název     Trafostanice
č. parc.   4963
č. p.      
k. ú.   Smíchov
ulice     Kováků, Na Zatlance
městská část  Praha 5
nemovitá kulturní památka      r.č. ÚSKP: 100573
ochrana území Památková zóna Smíchov

Bývalá trafostanice byla postavena v polovině 20. let dvacátého století. Architektonicky výrazná solitérní dvoupodlažní stavba představuje industriální architekturu s prvky rondokubismu. Objekt trafostanice již není součástí původního elektrizačního programu a neslouží svému účelu.

Svým umístěním v otevřeném prostoru styku ulic Plzeňské, Kováků a Na Zatlance je tato drobná stavba důležitým prvkem uličního interiéru a připomíná historický charakter místa. Objekt, i když značně zanedbaný, si zachoval vnější původní podobu bez dodatečných devastujících zásahů. Proto se stala fasáda se svými architektonickými prvky včetně luxferových výplní jedním z důvodů, proč byl objekt prohlášen za kulturní památku. Následkem dlouhodobé neúdržby vykazuje plášť objektu značné poškození.

K obnově objektu bylo v červenci 2018 vydáno závazné stanovisko MHMP OPP.