Název     restaurace Barrandovské terasy
č. parc.   618, 621/2, 622/1
č. p.     165
k. ú.   Hlubočepy
ulice     Barrandovská 1
městská část  Praha 5
nemovitá kulturní památka      r.č. ÚSKP: 44392/1-2113
ochrana území památková zóna Barrandov

Areál Barrandovských teras je organicky zakomponovaný do skalního masivu Barrandovské skály a spolu s objektem restaurace tvoří výraznou pohledovou dominantu. Lehká betonová konstrukce objektu restaurace, odlehčená velkými okny a skleněnými stěnami svými oblými křivkami navazuje a plynule přechází do rozvolněných teras, opisujících křivku skal. Funkcionalistický objekt restaurace (M. Urban, 1927-29, interiéry arch. V. Grégr) je vystavěn na půdorysu ve tvaru L, tvořeném dvěma křídly, komunikačním, s přístupem na schodiště do věže, a druhým kolmo přiléhajícím křídlem se zaobleným obvodovým pláštěm. Dominantu stavby tvoří vyhlídková věž převýšená o tři podlaží. Na její severní straně je umístěno schodiště kryté se zaobleným arkýřem, pod střechou pak krytá vyhlídková terasa. Terasy (bar - arch. Vladimír Grégr, 1937, zahradní úprava teras - arch. Josef Vaněk, 1942) se rozkládají na hřebenu prudce se svažujících skal, s maximálním využitím místa pro drobné rekreační stavby. Projekt náročné zahradní úpravy Teras vytvořil zahradní architekt Josef Vaněk z Chrudimi. Byla koncipována jako tři velké pobytové terasy, které se esovitě zatáčely z jihozápadu na severovýchod a respektovaly tak průběh skalního masívu. Na jedné straně byly propojeny s pobytovou terasou u objektu restaurace, na druhé je zakončoval bar Trillobit. Bar byl vybudovaný až roku 1937 podle návrhu arch. V. Grégra. V době své největší slávy to byl atraktivní noční bar s krbem a plastikami trilobitů, jehož dřevěná konstrukce na zděné podezdívce splývala s okolím. Bar Trillobit byl v roce 2001 poničen požárem a v roce 2009 byl návrh na jeho demolici v souvislosti s návrhem na novou výstavbu v areálu posouzen MHMP OPP jako přípustný. Hlavní objekt restaurace je celkově zchátralý, nicméně konstrukčně stále zachovalý a obnovitelný. Zachovaná je řada původních prvků interiéru (dveře, okna, obklady, dlažba, schodiště, zábradlí aj.) Objekt je zajištěný a hlídaný. Neudržované jsou všechny přístupové cesty, schodiště, plocha bývalých teras a vyhlídek včetně altánu.

Byla zpracovaná projektová dokumentace k záměru rekonstrukce a dostavby horní části areálu. Celkový havarijní stav tak nadále trval i v roce 2015 a kontinuálně se zhoršuje zatékáním a vandalismem. V lednu 2016 provedl MHMP OPP místní šetření. V roce 2017 byly prováděny dílčí úpravy objektu, předně oprava pláště věže a sanace železobetonové konstrukce. Probíhající práce jsou koordinovány se zahájenými novostavbami v okolí tak, aby byly všechny objekty dokončeny souběžně.