Název     kaple Panny Marie Bolestné
č. parc.   617
č. p.      
k. ú.   Hlubočepy
ulice      
městská část  Praha 5
nemovitá kulturní památka      r.č. ÚSKP: 40281/1-1349
ochrana území památková zóna Barrandov

Kaple na Křenkově vznikla úpravou skladiště střelného prachu, které bylo roku 1742 postaveno francouzským vojskem při odlámání skály a vybudování komunikace do Chuchle. Po roce 1900 byla kaple obnovena a upravena v beuronském stylu emauzskými benediktiny. V kapli, nově zasvěcené Panně Marii Bolestné, byla první mše sloužena dne 9. 9. 1903.

Masivní stavba drobných rozměrů na kruhovém půdorysu s apsidou a s pravoúhlým rizalitem, v němž je umístěn vstup, je zaklenuta zděnou kupolí bez krytiny. Proti pronikání vody je klenba shora chráněna betonovým pláštěm.

MHMP OPP upozorňoval na havarijní stav objektu již v roce 2009, kdy následně došlo k osazení mříže pro zabezpečení objektu před vstupem nepovolaných osob, a byla odstraněna náletová zeleň z bezprostředního okolí kaple. Stav objektu je řešen od roku 2016. Při kontrolní prohlídce v srpnu roku 2017 MHMP OPP vlastníkovi nařídil provedení zabezpečení objektu před zatékáním srážek a očištění objektu od náletové zeleně. Vlastník tyto práce provedl. Při kontrolní prohlídce v únoru 2019 bylo zjištěno, že kaple je zabezpečena.