Název     Činžovní dům
č. parc.   3025/1, 3025/2, 3026
č. p.     4, 5
k. ú.   Smíchov
ulice     Štefánikova 59
městská část  Praha 5
nemovitá kulturní památka      r.č. ÚSKP: 38588/1-269
ochrana území Památková zóna Smíchov

Třípodlažní pozdně klasicistní řadový dům byl postaven pravděpodobně dle plánů architekta Jindřicha Kocha. Dům byl původně dvoukřídlý, s dalším dvorním zalomeným objektem na třetí a čtvrté straně parcely. K němu bylo později přistavěno další dvorní křídlo na severu, souběžné se severním křídlem. Uliční fasáda je klasicistní, ušlechtilá, s mělkým rizalitem na středu. Zde je i hlavní vstup do klenutého průjezdu s kamennou dlažbou. Nad vstupem je balkon na kamenných krakorcích s původním litinovým zábradlím. V ose fasády je tympanon.

V důsledku zanedbání péče o nemovitost došlo k poškození jejích hodnot (poškození fasád, statické poruchy i nevhodný nátěr parteru fasády, umístění reklamních zařízení.

V současné době MHMP OPP vede vůči vlastníkovi a nájemcům nápravná a sankční řízení.