Název     Branické ledárny - areál
č. parc.   1920/1-4
č. p.     7, 238 + stavby bez č.p.
k. ú.   Braník
ulice     Ledařská 5, 3
městská část  Praha 4
nemovitá kulturní památka      r.č. ÚSKP: 41485/1-2134

 Areál bývalých akciových ledáren v Braníku byl postaven ve stylu pozdní geometrické secese v prvním desetiletí 20. století. Areál se skládá z centrální budovy lednice a prstence dalších objektů okolo ní. Hlavní dominantou areálu je trojlodní halová budova lednice s jemnou, ale bohatou výzdobou fasády. Severně od centrální budovy je situován objekt přízemní vily s valbovou střechou a dvojicí vikýřů, původně pravděpodobně správní objekt ledáren s bytem správce. Jižní strana areálu je lemována souvislou řadou patrových objektů bývalých stájí s rozlehlými půdními prostory. Bývalé konírny s dochovanými stáními a žlaby byly umístěny v suterénu a přízemí objektů. Tato část areálu prošla i částečnou rekonstrukcí. Západní hranici areálu z části ohraničují drobnější objekty bývalých kůlen a skladů. Fasády všech objektů jsou pojednány obdobným způsobem v kombinaci s hrubou ornamentálně zpracovanou omítkou a režným zdivem. Areál bývalých ledáren je vynikajícím příkladem industriální architektury. Díky dochovanému původnímu konceptu areálu, hodnotnému architektonickému a technickému řešení budov i dochovaným řemeslným a architektonickým detailům byl areál dne 22. 10. 1990 prohlášen kulturní památkou.

V roce 2009 byla zpracována studie k přeměně areálu na bytovou funkci doplněnou obchody. K realizaci však nedošlo. Areál chátral, a proto v roce 2011 zahájil MHMP OPP správní řízení pro zanedbání základní údržby objektu, které bylo ukončeno rozhodnutím, ve kterém se vlastníkovi objektu ukládá opatření včetně termínů pro jejich splnění. V roce 2016 byl zdokumentován aktuální stav objektu a bylo zjištěno, že i přes některé viditelné opravy, jsou stále na mnoha místech nedostatečně kryty hřebeny střech, krov s krytinou u komína se na jižní části jihozápadního křídla  propadá a zatéká do prostoru podkroví. Propadlá je i část severovýchodní části střechy hlavního převýšeného objektu usedlosti. Stále jsou neopraveny podokapové římsy a omítky fasád. V havarijním stavu je nadále levé severovýchodní přízemní křídlo, které je zcela bez krovu. Na jaře 2017 byla provedena obhlídka této kulturní památky, kdy byl stanoven rozsah zajišťovacích prací, které měly být provedeny do srpna téhož roku. Tyto práce byly provedeny.