Název     areál Maškův (Dolejší, Brejchův) mlýn
č. parc.   202/1, 202/2, 203/1
č. p.     7, 30
k. ú.   Zadní Kopanina
ulice     K Zadní Kopanině
městská část  Praha 13
nemovitá kulturní památka      r.č. ÚSKP: 44124/2-2279
ochrana území bez ochrany

 Areál s pravděpodobně barokním jádrem byl následně mnohokrát upravován a rozšiřován. V severním průčelí mlýnské budovy je dochovaný mramorový portál a nika se sochou sv. Jana Nepomuckého, datované k roku 1859.  Jedná se o jeden z mála potočních mlýnů nepřestavěných pro účely velkovýroby. Mlýnská budova pochází pravděpodobně z 2. poloviny 18. století se zcela zachovanou vnitřní dispozicí a mladším strojním vybavením. Nedílnou součástí areálu je i obytná budova a hospodářské objekty. Mlýn dlouhodobě neudržován, proběhly nevhodné stavební úpravy obytné budovy čp. 30.

V lednu 2019 provedl MHMP OPP místní šetření a monitoring stavu objektu.