Popis úprav:
Jedná se o úpravu centrálního prostoru Stromovky s výjimkou okolí Šlechtovy restaurace. Řešená část Královské obory byla původně dnem Rudolfova rybníka. Došlo k rozšíření vodních ploch v Královské oboře, řešení upravuje vodní režim a doplňuje systém vodních nádrží dna. Dále došlo k úpravě cestní sítě navazující na nově vytvářené vodní plochy, byl osazen nový mobiliář a došlo k úpravě dětských hřišť. Také byla provedena výsadba nových stromů. Navržené výsadby v rámci vegetačních úprav obohacují nové rybníčky o kvetoucí bylinný břehový porost.

Královská obora – Stromovka je nemovitá kulturní památka, zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek. Předmětem památkové ochrany kulturních památek je u historického parku zejména jeho architektonická kompozice: půdorys, různé profily jeho terénu, rostlinná hmota – dřeviny, jejich druh, prostorové rozmístění, vzájemné poměry a veškeré stavební, dekorativní a vodní prvky.

Královská obora byla založena v první polovině 14. století a během staletí prošla složitým vývojem. Roku 1804 byla zpřístupněna veřejnosti a postupně se přetvářela v přírodně krajinářský park. Rozloha obory se zmenšila v poslední třetině 19. století, kdy byla část pozemků oddělena pro potřeby výstaviště.

Provedené práce, které byly dokončeny v roce 2017, přispěly k estetickému zhodnocení centrálního prostoru Stromovky.