vlastník: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvika Svobody 12, Praha 1
investor: Grandi Stazioni Česká republika, s.r.o., Národní 1435, 110 00 Praha 1
projektant: AED project, a.s., Pod Radnicí 1235/2a
stavební práce: Metrostav divize 9 a.s., Jablonského 640/2, Praha 7

restaurování:  štuková výzdoba a historická dlažba -  AKANT ART, v.o.s., Celniční 238, Praha 9
    vitráž - Jaroslav Skuhravý, Janov, Nový Bor
kovové prvky - Kovářství Marat, 7. května 32, Praha 4
      truhlářské prvky - Tomáš Sochor, Praha 9, Litožnická 409

Od konce roku 2012 do prosince roku 2013 probíhala 4. etapa rekonstrukce Hlavního nádraží. Byl obnoven interiér pod kupolí bývalé odjezdové haly Fantova budovy s přilehlými prostory bývalých pokladen, byla provedena oprava a výměna oken a dveří, opravena střecha nad kupolí a doplněno zateplení kupole. V prosinci byla tato obnovená část Fantovy budovy zkolaudována.

Zachované historické prvky jako dřevěné stěny pokladen, dlažba před pokladnami, štuková výzdoba, vitráž, dveře a okna byly odborně zrestaurovány podle nálezových situací. Do haly se vrátila keramická dlažba, která se nedochovala a tak pro její navrácení se vycházelo z dochovaných výkresů architekta Fanty. Za přínos rekonstrukce lze označit i navrácení levého portálu směrem na nástupiště, který byl v předchozí nedoložené době odstraněn. Jeho navrácení vrátilo vnitřnímu prostoru odjezdové haly jeho původní přísně symetrické řešení. Do prostor navazujících na odjezdovou halu se vrátila světla ve tvaru koule na závěsu s novou vnitřní technologií. Byla zrestaurována i světla nad pokladnami ze 70. let 20. století. Nově celý prostor odjezdové haly bude osvětlovat 24 směrovatelných reflektorů umístěných na kruhové rampě zavěšené ve výšce 18 m v kupoli. Tímto bylo pokryto požadované osvětlení haly, aniž by bylo potřeba dalších svítidel na stěnách.

Oprava Fantova budovy by měla pokračovat dalšími etapami: obnovou interiéru obou křídel budovy a opravou fasády celého objektu.