Popis objektu:
Kostel sv. Václava je prvním kostelem skeletové konstrukce u nás. Byl postaven v letech 1929–1930 podle projektu arch. Josefa Gočára. Jedná se o sálovou stavbu situovanou ve svahu a stupňovitě zvyšovanou směrem k presbytáři. Náročná konstruktivistická stavba ze železobetonu má vstup ve formě lodžie a při vstupu 80 m vysokou hranolovitou věž. Její čelní stěna je zasklena luxfery. Ve věži je zvonice, která byla v roce 1930 vybavena pěti zvony (Marie, Ludmila, Vojtěch, Václav a umíráček). Tyto zvony však byly v průběhu druhé světové války zrekvírovány. Dva nové zvony (Václav a Ludmila) zde byly instalovány až v roce 1995.
Objekt je nemovitou kulturní památkou a nachází v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Předmětem památkové ochrany této kulturní památky je objekt jako celek, zejména jeho historické vodorovné a svislé nosné konstrukce (zdivo, stropy, krov, včetně všech historických prvků a detailů), i veškeré autentické konstrukce a prvky nenosné a výplňové, včetně střešní krytiny.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu proběhla další etapa udržovacích prací spočívajících v opravě klempířských prvků, výměně poškozených částí dřevěného podbití a oplechování střechy. Oprava byla provedena za finanční podpory - grantu hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných objektů.