Popis objektu:
Činžovní dům se nachází se na území Pražské památkové rezervace, vyhlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, ze dne 21. 7. 1971.

Řadový nájemní dům s bohatou eklektickou fasádou byl postaven roku 1896 Janem Voráčkem. Řešený objekt je čtyřpatrový se sklepy a vestavěným podkrovím. Fasáda má šestiosé řešení stavebních otvorů s přísnou symetrií. Osa objetu zvýrazněna mělkým předsazeným rizalitem s pásovou rustikou ve všech patrech a mohutným vstupním portálem vysazeným na dvou plnohodnotných antických sloupech s korintským členěním. Sokl hladký, první dvě nadzemní podlaží s mohutnou bosáží, další dvě patra s obkladem z lícovek a poslední patro bez členění a zdobení, které bylo sejmuto pravděpodobně při poslední opravě fasády v 70. letech. Všechna patra oddělena římsami, poslední korunní římsa je mohutně vykonzolovaná a pečlivě plasticky zdobená.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu a pod dozorem MHMP OPP došlo k opravě všech ploch fasády a obnově nátěru uliční fasády v barevnosti odvozené od původního řešení. Stávající (starorůžová) barevnost byla radikálně změněna a rehabilitována do původního barevného řešení, které vhodně zapadá do uliční fronty fasád, ztvárněných dle jednotného barevného konceptu. V rámci opravy fasády byla obnovena i vnější barevnost oken (světle hnědá), dále štukové prvky a štukové plastiky byly z 60 % vyrobeny nové přesně dle původního vzoru a vyměněny klempířské prvky.
Na realizaci prací byl přiznán a čerpán grant od Ministerstva kultury.