Popis objektu:
Řadový činžovní dům s novorenesanční uliční fasádou byl postaven v roce 1887 a nachází se v pohledově exponovaném prostoru památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice, kde předmětem památkové ochrany je charakter, architektura objektu, veřejný interiér a jeho exteriér.
Předmětný dům s pěti nadzemními podlažími byl postaven v období eklektických stavebních stylů jako součást blokové zástavby dané vinohradské lokality, koncipované v poslední čtvrtině 19. století. Dům se dochoval v původním architektonickém ztvárnění uličního průčelí s bohatou štukovou výzdobou, dokládající estetické cítění a řemeslné dovednosti jeho tvůrců. Svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost správce domu byla provedena oprava uliční fasády  a její  nátěr v barevnosti zjištěné sondážním průzkumem. Původní omítka a plastická výzdoba fasády s její autentickou barevností jsou nedílnými součástmi exteriéru dotčeného domu, spoluvytvářejícími jeho charakter  a architektonický výraz a mají značnou dokumentární vypovídací hodnotu. Realizované udržovací práce byly přínosem pro vzhled dotčeného pohledově exponovaného uličního interiéru a přispěly nejen k obnově autentického vzhledu tohoto historického objektu, ale i k jeho funkčnímu, technickému a estetickému zhodnocení. Obnova uličních fasád byla provedena za finanční podpory - grantu hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných objektů (více ZDE).