Adresa:

Vinohradská 11, č.p. 770
Katastr: Vinohrady Praha 2

Vlastník:

outdoor akzent s. r. o., Karlova 27, Praha 1

Jitka Mánková, U Nisy 27, Jablonec nad Nisou

Lukáš Procházka, Sáňkařská 10, Praha 10

Popis:

Umístění textilní světlopropustné plachty 22 m x 16 m s potiskem  („Veselá kráva“) na fasádě do ulice Španělské.

Postup Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu:

Plachta byla instalována v průběhu správního řízení a v rozporu s rozhodnutím vydaným k návrhu jejího umístění na fasádu. Bylo zahájeno správní řízení (k udělení pokuty, k odstranění plachty) v součinnosti se stavebním úřadem.