Adresa:

V Pevnosti 11, č.p. 89

Katastr: Nusle

Praha 4

Vlastník:

Jaroslav Veselý, Praha 4

Popis:

Objekt leží při  hranici Národní kulturní památky Vyšehrad a v lokalitě - ochranné pásmo Pražské památkové rezervace.

Majitel  uvedeného rodinného domu měl na základě platného stavebního povolení realizovat stavební úpravy, které spočívaly v rozšíření zastřešení objektu a úpravě stávající garáže na obytný prostor, v ubourání příčných nosných stěn, ve vnitřních stavebních úpravách podlah, stěn a stropů a v úpravě vnitřních rozvodů a instalací.

Místo těchto stavebních prací byl objekt zbourán, čímž vlastník  nedodržel podmínky uvedené v závazném stanovisku MHMP-OPP a naplnil tak skutkovou podstatu přestupku.

Došlo k nenávratnému odstranění stavby  uvedeného rodinného domu se stavebním vývojem od druhé poloviny 19. století. Domek měl svou historickou, stavební i hmotovou vypovídací hodnotu.  

Zároveň došlo k odhalení opěrné barokní zdi u Táborské brány, ke které byla část zbouraného domku přizděna. Opěrná zeď v rozsahu celého vyšehradského návrší tvoří hranici Národní kulturní památky Vyšehrad. Z hlediska památkové péče jsou provedené stavební úpravy neakceptovatelné.

Postup Odboru památkové péče:

Vlastníkovi byla uložena  pokuta za provedení bouracích prací vedoucích k odstranění objektu, při nedodržení podmínek určených v závazném stanovisku MHMP-OPP.

z archivu npú.jpg z archivu npú 2.jpg sejmout0006.jpg

Z archivu Národní památkového ústavu.