Adresa:

Úvoz 20, č.p. 162

Katastr: Hradčany

Praha 1

Vlastník:

Ing. Jiží Černý, Vršovice

PhDr. Václav Matula, Malá Strana

Popis:

Dům "U zlaté obruče" je nemovitá kulturní památka, v jádru renesanční objekt.

V rámci rekonstrukce objektu byl v rozporu se závazným stanoviskem MHMP-OPP zvednut hřeben střechy objektu a změněny sklony střešních rovin do ulice Úvoz i do dvora. Také v rozporu s  rozhodnutím MHMP-OPP byly odstraněny historické dřevěné malované trámové stropy. Dřevěné trámy byly nahrazeny I profily, na které byly provedeny plechobetonové stropy a tato konstrukce byla zakryta sádrokartonovým podhledem.  

Provedené práce, především odstranění historických malovaných stropů, jsou nevratným a vysoce destruktivním zásahem do hmotné podstaty objektu, který je prohlášen za nemovitou kulturní památku. Změna tvaru střechy je také výraznou hmotovou změnou  tohoto objektu. Z památkového hlediska je alarmující, že ke změně tvaru střechy a navýšení hřebene vedla především snaha po maximálním využitím půdního prostoru k obytným účelům. Tyto úpravy měly za následek zvětšení boční štítové zdi a všechny zmíněné změny  jsou vnímatelné při pohledu od Nerudovy ulice směrem do Úvozu. Změna tvaru střechy je nejen výraznou hmotovou změnou  tohoto objektu, ale i změnou hmotové konfigurace jeho nejbližšího okolí, které je prohlášeno za památku světového kulturního dědictví UNESCO.

Postup Odboru památkové péče:

Právní oddělení odboru památkové péče MHMP zaslalo dopis na odbor výstavby Prahy 1, ve kterém požaduje  změny související se změnou tvaru střechy odstranit.

koláž.jpg

srovnávací fotografická montáž původního a nového sklonu a tvaru střechy