Adresa:

Škrétova 1, č. p. 386, parc. 423

katastr: Vinohrady

Praha 2

Vlastník:

Popis:

památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice - umístění reklamy (reklamní plachty) včetně konstrukce z ocelových úhelníků pro její uchycení a instalace osvětlení na kovových konzolích, to vše kotveno přes šrouby do fasády na nemovitosti, a to bez povolení MHMP – OKP.

Postup Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu:

MHMP – OKP vyzval k odstranění, odstraněno nebylo, byla uložena pokuta 46.000 Kč, nebyla uhrazena, proto předáno k vymáhání na DPC MHMP.