Adresa:

Nerudova 8, č.p. 208

Malá Strana

Praha 1

Vlastník:

STANDARD RE a.s., U Habrovky 247/11, Praha 4

Popis:

Dotčený objekt je dům „U sv. Tří králů“, který je nemovitou kulturní památkou r.č. 44438/660 a nachází se na území památkové rezervace v hlavním městě Praze.

Nepovolené úpravy spočívají v odstranění historického výkladce a opatření kamenných stupňů nevhodným keramickým obkladem.

Postup odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu:

Právní oddělení MHMP OKP zahájilo správní řízení.