Adresa:

Legerova 75, č.p. 57

Katastr: Vinohrady

Praha 1

Vlastník:

Státní opera Praha, Legerova 75, Praha 1

Popis:

Objekt č.p. 57 je nemovitou kulturní památkou r. č. Ú. s. 1 – 2264. Došlo k umístění textilní plachty s potiskem (Oscar) s celk. délkou cca 62 m a výškou 8 m na jihovýchodním a jihozápadním průčelí objektu (přes roh).

Postup Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu:

Plachta byla instalována v průběhu správního řízení a v rozporu s rozhodnutím vydaným k návrhu jejího umístění na fasádu. Bylo zahájeno správní řízení (k udělení pokuty, k odstranění plachty) v součinnosti se stavebním úřadem.