Adresa:

Havlíčkovy sady 2, č.p. 59

Katastr: Vinohrady

Praha 2

Vlastník:

Ing. Jan Palata, Havlíčkovy sady 2, Praha 2

Popis:

Objekt se nachází v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice, prohlášené vyhláškou HMP č. 10 / 1993 Sb. o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.

V objektu došlo k nepovoleným stavebním úpravám - instalaci vzduchotechniky bez předchozího projednání s MHMP – OPP.

Tyto úpravy spočívaly v:

  • zakrytí dvorku s trojúhelníkovým půdorysem na severovýchodní straně bytového objektu (při Rybalkově ulici) střechou s malým sklonem a s plechovou krytinou
  • vyvedení plechového vzduchotechnického potrubí ukončeného robustní plechovou hlavicí nad výše uvedené zastřešení  dvorku 
  • osazení sdružené dvojice nasávacích mřížek v koruně zděného plotu ohraničující výše uvedený dvorek

Předmětem památkové ochrany dotčeného objektu postaveném v eklektickém stylu jsou v daném případě jeho charakter, architektura a exteriér. Objekt je situován v bezprostřední blízkosti areálu Gröbeho vily, nemovité kulturní památky (poblíž jeho budoucího hlavního vstupu). Zastřešení dvorku a osazení venkovních prvků vzduchotechniky jsou neakceptovatelné

Nemají s historickou podobou objektu žádnou souvislost, jsou neslučitelné s komponenty jeho historizujícího exteriéru. Výrazně se pohledově uplatňují z Rybalkovy ulice, působí značně rušivě, znehodnocují  architekturu vlastního objektu i prostředí památkově chráněného areálu Gröbeho vily. Jsou zcela v rozporu se zájmy památkové péče, proto by bylo nanejvýš žádoucí jejich odstranění.

Řešení instalace vzduchotechniky je nutné projednat s MHMP – OPP.

Právní oddělení Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy zaslalo vlastníkovi domu výzvu k odstranění instalace vzduchotechniky.