Pražská památková rezervace bude tématem soutěže žáků základních a středních škol

Praha plná památek – tak se nazývá kreativní soutěž určená pro žáky základních a středních škol, kterou pořádá od 20. září do 30. listopadu 2011 magistrátní odbor památkové péče ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy. „Soutěž by měla podpořit zájem školáků o historii Prahy s orientací na Pražskou památkovou rezervaci zapsanou na Seznam světového dědictví UNESCO,“ uvedl ředitel odboru památkové péče Jan Kněžínek.

Podobnou soutěž pořádalo město již v letech 2004 a 2005, nyní tak na tyto ročníky navazuje. Podle náměstka primátora pro školství Antonína Weinerta je soutěž Praha plná památek koncipována tak, aby maximálně rozvíjela kreativitu, fantazii a zároveň splnila účel didakticko - poznávací. Utkat ve znalostech se mohou žáci základních a středních škol všeho druhu na území hlavního města.

Soutěžit se bude ve třech kategoriích - mladší žáci, tedy I. stupeň ZŠ, starší žáci, což zahrnuje II. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií. Třetí kategorie je určena středoškolákům. „Žáci prvního a druhého stupně základních škol budou mít za úkol vytvořit podle své fantazie mapu Pražské památkové rezervace, středoškoláci mají prezentovat jimi vybraný objekt, reflektovat jeho úpravy a navrhnout vlastní pojetí rekonstrukce stavby,“ uvedl náměstek Weinert.

Na mapě Pražské památkové rezervace (PPR) žáci vyznačí místa, která považují za atraktivní a případně je doplní malými fotografiemi. „Školáci prvního stupně ZŠ si mohou například vybrat některou z pohádek a pověstí Prahy, pohádku převyprávět a zakreslit do mapy,“ řekl ředitel Kněžínek. Také budou muset vymyslet vlastní příběh z historické Prahy, kdy jim mohou jako inspirace posloužit domovní znamení, kašny, kandelábry, patníky a podobně.

Starší žáky bude rovněž čekat vytvoření mapy PPR, základem jejich vyprávění ale již bude skutečná osobnost, která Prahu navštívila nebo v ní bydlela. Vytvořit budou muset fiktivní příběh o tom, s kým se postava setkala a za jakým účelem.

„Středoškoláci budou mít jako hlavní téma Prahu zmizelou. Budou tak moci ve své práci prezentovat jakýkoli objekt na území rezervace, který prošel významnou přestavbou,“ konstatoval Kněžínek. Podle něho se může jednat i o objekt již neexistující. V druhé části úkolu si pak mohou vybrat jakoukoli budovu v PPR, nebo třeba i volnou plochu, a podle svých představ ji zrekonstruovat nebo „postavit“ novou. Mezi doporučená témata patří například přestavba Národního muzea a budovy bývalého Federálního shromáždění či zničení židovského ghetta na Starém Městě nebo zviditelnění Podskalské celnice na Výtoni a úprava okolí. „O pomoc se mohou obrátit na Národní muzeum, Židovské muzeum v Praze a Muzeum hlavního města Prahy, které soutěž podporují,“ uvedl náměstek Weinert.

Soutěž bude vyhlášena 20. září. Do konce listopadu se budou odevzdávat soutěžní práce, v prosinci se vyhodnotí a v první polovině února příštího roku mají být na slavnostním ceremoniálu vyhlášeny vítězné práce.

Doprovodnou akcí soutěže Praha plná památek bude poznávací fotosoutěž na webových stránkách odboru památkové péče, které se může zúčastnit každý. Účastníci by měli poznávat, jaké památky jsou na fotografiích zachyceny. Soutěžící budou rozdělení do kategorií žák základní školy, žák střední školy a dospělý účastník. Každý se bude moci zúčastnit soutěže jen jednou.

Napsali o nás

Novinky.cz Ihned.cz