Předmět dotace: označení provozovny Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, firemní nápis, informační tabule

Poskytnutá částka: 62 000 Kč